REKLAMA:

Interpelacje radnych: starosta ws. kwot inwestowanych w gminie Szumowo

interpelacje radnych
10.05.2016 r., godz. 15.00
Dziś w ramach cyklu "Interpelacje radnych" zamieszczamy odpowiedź starosty na interpelację radnego Rady Powiatu Zambrowskiego Krzysztofa Rokickiego, w sprawie kwot inwestowanych przez Powiat na inwestycje w gminie Szumowo.

Starosta Zambrowski Robert Rosiak przekazał do wiadomości czytelników Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org odpowiedź na interpelację złożoną 18 kwietnia w Starostwie Powiatowym przez radnego Krzysztofa Rokickiego. Przypomnijmy, że w piśmie radny Rokicki prosił starostę o podanie do publicznej wiadomości informacji o dokładnej wysokości środków finansowych faktycznie zainwestowanych na terenie gminy Szumowo. Chodziło o okres od wyborów samorządowych w 2014 roku do chwili obecnej (LINK).

Z odpowiedzi starosty dowiadujemy się, że środki faktycznie zainwestowane na terenie gminy Szumowo wyglądają następująco:

w 2015 roku:
:: inwestycje i remonty - ok. 155 000 zł
:: dotacja dla Gminy Szumowo na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej - 15 000 zł
:: dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Szumowie - 17 000 zł
:: dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Szumowie na remont kościoła zabytkowego - 20 000 zł
:: dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie - 59 263 zł
:: dotacja dla OSP w Srebrnej na organizację Przeglądu Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem” - 3 000 zł

w 2016 roku:
:: dotacja dla Gminy Szumowo na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej- 15 000 zł
:: dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Szumowie - 25 000 zł
:: pomoc finansowa dla Gminy Szumowo z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych - 290 000 zł
:: dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie - 107 540 zł, w tym 50 000 zł na rozbudowę budynku
:: dotacja dla OSP w Srebrnej na organizację Przeglądu Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem" - 4 500 zł

Zamierzenia Zarządu Powiatu w zakresie dofinansowania inwestycji zaplanowanych na ternie Gminy Szumowo na lata 2016-2018:

:: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1996B Szumowo - Głębocz Wielki, wartość inwestycji 2 930 386,15 zł (I etap - 1 613 195,74 zł, II etap - 1 371 190,41 zł), projekt został złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 o dofinansowanie w kwociel 864 604 zł, dofinasowane z Gminy Szumowo - 100 000 zł, środki własne Powiatu - 965 782,15 zł,
:: Przebudowa łuku poziomego wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną w m. Łętownica w ciągu drogi powiatowej Nr 2030B, wartość zadania 315 503,27 zł,
:: Przebudowa mostu na rzece Wągroda w Pęchratce Polskiej, wykonano dokumentację, wartość inwestycji 357 873,28 zł,
:: Przebudowa dróg powiatowych (Nr 2035B, 2025B i 2030B) w m. Srebrna i Paproć Duża - długość 5,5 km, zlecono wykonanie dokumentacji.

W swojej interpelacji radny Rokicki powołał się także na informacje zawarte w naszym artykule opublikowanym 24 marca (Duże zainteresowanie dofinansowaniami na drogi lokalne), w którym starosta poinformował nas o planowanej pomocy finansowej wszystkim gminom z terenu powiatu zambrowskiego, przekazując im po 30 tys. zł na każde zadanie z zakresu inwestycji drogowych. Zapomniał wówczas jednak dodać, że w zamian za to Gminy mają przekazać Powiatowi pieniądze z przeznaczeniem na Szpital Powiatowy w Zambrowie. Dlatego radny uważa, że to Gminy bardziej pomagają Powiatowi, między innymi w finansowaniu Szpitala Powiatowego oraz że to Powiat otrzymuje większą pomoc niż jej udziela.

- „Otóż, jak pan radny powinien wiedzieć, Rada Powiatu Zambrowskiego w dniu 22 lutego 2016 r. podjęła 5 uchwał w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych na drogach gminnych, w tym jedną dla Gminy Szumowo, po dwie dla Gminy Rutki i Zambrów oraz jedną dla Gminy Kołaki Kościelne. Ponadto w dniu 18 kwietnia 2016 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szumowo z przeznaczeniem na przebudowę dwóch dróg gminnych. Pomoc ta odbywa się na zasadzie wzajemności, tzn. w zamian za otrzymaną od powiatu pomoc na przebudowę dróg gminy przekazują powiatowi pomoc finansową na zadanie powiatu promocja i ochrona zdrowia, która trafia do Szpitala Powiatowego w Zambrowie.” - czytamy w odpowiedzi starosty.

Starosta Robert Rosiak nie zgodził się ponadto z zawartym w interpelacji stwierdzeniem, że „gmina Szumowo przekazała na pomoc dla szpitala Powiatowego w Zambrowie sumę 300 tys. zł w 2015 roku i 50 tys. w 2014 roku”. Informuje w piśmie, że Gmina Szumowo przekazała Powiatowi Zambrowskiemu z przeznaczeniem na szpital 30 tys. zł w 2014 roku, a rok później - 50 tys. zł. Jednocześnie informuje, że w 2016 roku Gmina Szumowo udzieliła Powiatowi pomocy finansowej z przeznaczeniem na szpital w kwocie 300 tys. zł, natomiast Powiat udzieli Gminie Szumowo pomocy finansowej w kwocie 275 tys. zł na przebudowę drogi gminnej Łętownica - Srebrny Borek oraz 15 tys. zł na przebudowę drogi gminnej ul. Leśna w Szumowie. Wynika z tego, że w tym konkretnym przypadku finansowo skorzysta samorząd Powiatu Zambrowskiego, który otrzyma o 10 tys. zł więcej, niż Gmina Szumowo.

Radny Rokicki w wystosowanej interpelacji wskazywał także, że odszkodowanie w kwocie 1 mln zł, które Powiat otrzymał za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Szumowo pod budowę drogi S8, powinno być wykorzystane na terenie, który pozwolił wygenerować taki dochód. Do tego również ustosunkował się starosta.

- „Za przejęcie nieruchomości powiatu pod budowę S8 na terenie Gminy Szumowo Powiat Zambrowski otrzymał odszkodowanie w wysokości 1 059 033 zł, które w całości zostanie wykorzystane na poprawę infrastruktury dróg powiatowych na terenie tej gminy. Zarząd Powiatu Zambrowskiego planuje wykorzystać te środki finansowe jako wkład własny w pozyskiwaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.” - czytamy w piśmie starosty.

Odpowiedź starosty na interpelację radnego Krzysztofa Rokickiego ws. kwot przeznaczanych przez Powiat na inwestycje w gminie Szumowo - jako załącznik PDF do niniejszego artykułu.Przypomnijmy, że w ramach cyklu interpelacje radnych każdy radny Miasta, Powiatu, czy którejkolwiek z gmin wiejskich (Zambrów, Kołaki, Rutki, Szumowo) może zaprezentować swoje stanowisko w różnych ważnych sprawach społecznych oraz pokazać opinii publicznej treść interpelacji, które składa jako radny w czasie sesji Rady Miasta, Powiatu, czy Gminy. Czekamy na interpelacje rzeczowe, merytoryczne, pokazujące ważny problem społeczny, który dzięki interpelacji może być rozwiązany. Nie interesują nas osobiste antypatie pomiędzy radnymi, czy ugrupowaniami politycznymi, które poza sprowokowaniem kłótni, nie pomagają w rozwiązaniu żadnych spraw społecznych.

Każdy radny, jeżeli tylko chce, aby jego wyborcy dowiedzieli się co robi i jakie inicjatywy podejmuje, może nadesłać do naszej Redakcji drogą elektroniczną lub w dowolny inny sposób (wydrukowane lub napisane odręcznie) swoje interpelacje, które następnie opublikujemy w Aktualnościach Lokalnych Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org, w kategorii „interpelacje radnych”. Interpelacje radni miejscy, powiatowi i gminni mogą dostarczać mailowo na adres redakcja@zambrow.org, listownie lub osobiście do naszej Redakcji (Redakcja Portalu www.zambrow.org, al. Woj. Pol. 27A lokal 7, 18-300 Zambrów).

Warunkiem opublikowania interpelacji jest czytelne podpisanie imieniem, nazwiskiem i podanie nazwy rady oraz zgoda na opublikowanie interpelacji z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za treść dostarczanych i publikowanych interpelacji spoczywa na radnym. Najlepiej aby interpelacja miała formę pisma, które już zostało złożone w biurze rady lub sekretariacie urzędu, z pieczątką potwierdzającą złożenie pisma.


ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: