REKLAMA:

Interpelacje radnych: Gmina Szumowo niedoinwestowana przez Powiat?

interpelacje radnych
19.04.2016 r., godz. 18.00
Dziś w ramach cyklu "Interpelacje radnych" zamieszczamy interpelację radnego Rady Powiatu Zambrowskiego Krzysztofa Rokickiego, którą złożył w Starostwie Powiatowym. Dotyczy ona kwot inwestowanych na terenie gminy Szumowo.

Radny Rady Powiatu Zambrowskiego Krzysztof Rokicki przekazał do wiadomości czytelników Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org interpelację dotyczącą kwot inwestowanych przez Powiat na inwestycje w gminie Szumowo. Adresatem pisma jest Starosta Zambrowski Robert Rosiak.

W piśmie radny Rokicki prosi starostę o podanie do publicznej wiadomości informacji o dokładnej wysokości środków finansowych faktycznie zainwestowanych na terenie gminy Szumowo. Chodzi o okres od wyborów samorządowych w 2014 roku do dzisiaj. Jednocześnie autor interpelacji powołuje się na informacje zawarte w naszym artykule opublikowanym 24 marca (Duże zainteresowanie dofinansowaniami na drogi lokalne), w którym starosta poinformował o planowanej pomocy finansowej wszystkim gminom z terenu powiatu zambrowskiego, przekazując im po 30 tys. zł na każde zadanie z zakresu inwestycji drogowych.

- „Przekaz pochodzący od władz powinien być rzetelny i prawdziwy, powinien uwzględniać fakt, że to gminy pomagają powiatowi, między innymi w finansowaniu Szpitala Powiatowego oraz podkreślać fakt, że to Powiat otrzymuje większą pomoc niż jej udziela.” - napisał radny Krzysztof Rokicki.

Jako przykład radny podaje w piśmie, że tylko w roku 2015 gmina Szumowo przekazała na pomoc dla szpitala kwotę 300 tys. zł, a rok później na ten sam cel – 50 tys. zł. Z jego ustaleń wynika także, że od początku kadencji od Powiatu kwotę 30 tys. zł otrzymała Parafia Rzymsko-Katolicka na remont kościoła i kwotę 4,5 tys. zł OSP w Srebrnej na organizację przeglądu pieśni patriotycznej.

- „Jednocześnie proszę przedstawić zamierzenia Zarządu Powiatu w zakresie dofinansowania inwestycji zaplanowanych na rok 2016-2017 na terenie mojej gminy. Dlaczego Zarząd Powiatu nie przyjął propozycji Wójta Gminy Szumowo przedstawionej również nam radnym pismem z dnia 18.01.2016r.? Propozycja ta dotyczyła budowy dróg powiatowych na terenie gminy Szumowo – Paproć Duża, Pęchratka, Srebrna z pozyskaniem środków unijnych i dofinansowania gminy Szumowo w wysokości 55% inwestycji wkładu własnego.” - czytamy w interpelacji.

O propozycjach Wójta Gminy Szumowo, dotyczących zapotrzebowania na inwestycje drogowe, można przeczytać w piśmie z dnia 18 stycznia 2016 roku, wystosowanym przez niego do wszystkich radnych Rady Powiatu Zambrowskiego i Rady Gminy Szumowo (dostarczonym nam przez radnego Krzysztofa Rokickiego). Czytamy w nim, że zaproponowane przez wójta inwestycje pozwolą na poprawę infrastruktury dróg powiatowych na odcinku około 21 km.Radny Rokicki w swojej interpelacji wskazuje także, że odszkodowanie w kwocie 1 mln zł, które Powiat otrzymał za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Szumowo pod budowę drogi S8, powinno być wykorzystane na terenie, który pozwolił wygenerować taki dochód.Pisma – interpelacja radnego Krzysztofa Rokickiego ws. kwot przeznaczanych przez Powiat na inwestycje w gminie Szumowo oraz pismo Wójta Gminy Szumowo dotyczące propozycji współpracy z samorządem Powiatu Zambrowskiego w kwestii inwestycji drogowych - również jako załączniki do niniejszego artykułu.Przypomnijmy, że w ramach cyklu interpelacje radnych każdy radny Miasta, Powiatu, czy którejkolwiek z gmin wiejskich (Zambrów, Kołaki, Rutki, Szumowo) może zaprezentować swoje stanowisko w różnych ważnych sprawach społecznych oraz pokazać opinii publicznej treść interpelacji, które składa jako radny w czasie sesji Rady Miasta, Powiatu, czy Gminy. Czekamy na interpelacje rzeczowe, merytoryczne, pokazujące ważny problem społeczny, który dzięki interpelacji może być rozwiązany. Nie interesują nas osobiste antypatie pomiędzy radnymi, czy ugrupowaniami politycznymi, które poza sprowokowaniem kłótni, nie pomagają w rozwiązaniu żadnych spraw społecznych.

Każdy radny, jeżeli tylko chce, aby jego wyborcy dowiedzieli się co robi i jakie inicjatywy podejmuje, może nadesłać do naszej Redakcji drogą elektroniczną lub w dowolny inny sposób (wydrukowane lub napisane odręcznie) swoje interpelacje, które następnie opublikujemy w Aktualnościach Lokalnych Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org, w kategorii „interpelacje radnych”. Interpelacje radni miejscy, powiatowi i gminni mogą dostarczać mailowo na adres redakcja@zambrow.org, listownie lub osobiście do naszej Redakcji (Redakcja Portalu www.zambrow.org, al. Woj. Pol. 27A lokal 7, 18-300 Zambrów).

Warunkiem opublikowania interpelacji jest czytelne podpisanie imieniem, nazwiskiem i podanie nazwy rady oraz zgoda na opublikowanie interpelacji z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za treść dostarczanych i publikowanych interpelacji spoczywa na radnym. Najlepiej aby interpelacja miała formę pisma, które już zostało złożone w biurze rady lub sekretariacie urzędu, z pieczątką potwierdzającą złożenie pisma.


ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: