REKLAMA:

83 km S8 wybudują za 2,3 mld zł

inwestycje
17.02.2016 r., godz. 14.55
Umowy na wszystkie trzy mazowieckie odcinki drogi krajowej nr 8 są już podpisane. Dziś ostatni kontrakt GDDKiA podpisała na budowę odcinka od węzła "Poręba" do Ostrowi Mazowieckiej.

Podpisano ostatnią umowę na budowę mazowieckich odcinków trasy S8 w kierunku Białegostoku. Chodzi o 16-kilometrowy fragment pomiędzy węzłem „Poręba”, a istniejącą obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej. Tym samym z chwilą rozpoczęcia sezonu budowlanego w realizacji będą wszystkie brakujące odcinki S8 pomiędzy Wyszkowem a Białymstokiem. W sumie w budowie będą 83 km dróg na terenie województw mazowieckiego i podlaskiego, za kwotę ok. 2,3 mld zł.

Odcinek od węzła „Poręba” do Ostrowi Mazowieckiej wybuduje konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure S.A. i Unibep S.A. Wartość kontraktu budowlanego opiewa na kwotę 404,46 mln zł. Na realizację inwestycji budowlańcy będą mieli 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych pomiędzy 15 grudnia a 15 marca).

Na tym fragmencie „ósemki” nawierzchnia zostanie wykonana – podobnie jak na sąsiednim odcinku Wyszków – „Poręba” - w technologii betonu cementowego. Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę plus pasy awaryjne. Powstaną także dwa węzły drogowe: „Dybki” oraz „Nagoszewo”.

Podstawowe parametry techniczne planowanej drogi:
:: Klasa drogi – S (droga ekspresowa)
:: Prędkość projektowa – 100 km/h
:: Ograniczona dostępność do drogi (dostępność tylko w węzłach)
:: Ilość jezdni – 2
:: Szerokość pasów ruchu – 2x3,5 m + 2,5 m pas awaryjny
:: Pas dzielący - 12 m (uwzględnia rezerwę pod przyszłą rozbudowę obydwu jezdni do 3x3.5 m)
:: Nośność – 115 kN/oś
:: Kategoria ruchu – KR6
:: Długość odcinka S8 - 16,11 km
:: Ilość obiektów inżynierskich - 38 szt.

Zakres prac obejmuje m.in.:
Roboty drogowe:
:: budowę drogi ekspresowej S8,
:: budowę węzłów drogowych (2 węzły) wraz z budową i rozbudową dróg poprzecznych,
:: rozbudowę istniejących dróg w zakresie inwestycji,
:: przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych krzyżujących się z projektowaną inwestycją,
:: budowę dróg dojazdowych,
:: budowę systemu odwodnienia

Roboty mostowe i konstrukcje inżynierskie:
:: budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej pełniących również funkcję przejść dla zwierząt
:: budowę wiaduktów w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych
:: budowę kładki dla pieszych w ciągu poprzecznego pieszego ciągu komunikacyjnego

Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących:
:: budowę sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji tłocznej oraz przepompowni wód deszczowych
:: budowę kanału technologicznego
:: budowę sieci wodociągowej
:: budowę zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych wraz z urządzeniami podczyszczającymi (osadniki i separatory)
:: budowę przejść i przepustów dla zwierząt
:: budowę ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych
:: wycinkę istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie
:: nasadzenia zieleni (przydrożnej, osłonowo-izolacyjnej, przy przejściach dla zwierząt ozdobnej i funkcjonalnej, dogęszczającej w lasach)
:: wykonanie barier ochronnych
:: budowę ogrodzenia drogi

Przypomnijmy, że to ostatnia z trzech mazowieckich części S8, którą prowadzi białostocki oddział GDDKiA, na mocy zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wcześniej, 28 stycznia została podpisana umowa na realizację odcinka S8 Wyszków – Poręba, a 2 lutego podpisano umowę na budowę odcinka od istniejącej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województwa podlaskiego. Kontrakt tego pierwszego fragmentu opiewa na kwotę 334,7 mln zł, zaś drugiego – 250 mln zł.

ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: