REKLAMA:

Prace związane z przebudową DK8 idą pełną parą

inwestycje
06.03.2015 r., godz. 06.30
Trwają prace przy przebudowie trzech odcinków drogi krajowej nr 8: od obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina, od Mężenina do Jeżewa oraz od obwodnicy Zambrowa do granicy województwa mazowieckiego. Sprawdzamy, na jakim etapie prowadzone są prace na tych odcinkach.

Od 15 grudnia do 15 marca trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do czasu realizacji kontraktów GDDKiA podpisanych z wykonawcami odcinków. Mimo to wykonawcy korzystając z dobrych warunków atmosferycznych prowadzą cały szereg prac.

Przypominamy, że roboty związane z budową ponad 15-kilometrowej dwujezdniowej drogi ekspresowej S8 na odcinku od obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina rozpoczęły się w połowie października minionego roku. Głównym wykonawcą jest włoska firma ASTALDI S.p.A.

Inwestycja zakłada budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 15,4 km wraz z dwoma węzłami drogowymi (Kołaki i Mężenin), obiektami inżynierskimi, urządzeniami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu, a także budowę dróg zbiorczych i dojazdowych. Na placu robót zakończona została już wycinka drzew. Aktualnie trwają prace ziemne m.in. wymiany gruntów. Ponadto wykonywane są prace związane z obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt), gdzie aktualnie przebiegają prace fundamentowe, a na niektórych obiektach trwa zbrojenie, szalowanie i betonowanie elementów konstrukcyjnych. Cały czas wykonywane są również roboty branżowe: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i wodno-kanalizacyjne.

Zgodnie z umową firma Astaldi ma wybudować ten odcinek w 22 miesiące od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych), za kwotę 434,8 mln zł. Na wykonaną drogę Włosi zaoferowali 10-letnią gwarancję.

Wykonawcą następnego odcinka Mężenin-Jeżewo jest również włoska firma ASTALDI. Tę część zaprojektowano jako dwujezdniową drogę ekspresową z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu od środka drogi. Obiekty inżynierskie m.in.: 1 most, 9 wiaduktów mają być wykonane od razu dla przekroju trzypasmowego. Przyjęty wariant w większości przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8, z obejściem miejscowości Krzewo. Ponadto przewiduje się budowę 2 węzłów (Sikory i Kobylin). Aktualnie na placu budowy zakończono wycinkę drzew i rozpoczęto prace ziemne.

Odcinek ten zgodnie z umową zostanie wybudowany w okresie 22 miesięcy, za kwotę 440,6 mln zł. Podobnie jak w przypadku sąsiedniego odcinka drogi, wykonawca zaoferował 10-letnią gwarancję.

Plac budowy od obwodnicy Zambrowa do granicy województwa mazowieckiego został przekazany dopiero 28 stycznia br. Prace w tej części drogi wykonuje hiszpańskie konsorcjum firm „RUBAU POLSKA” oraz „CONSTRUCCIONES RUBAU” S.A. Hiszpania.

Odcinek ma dokładnie 14,91 km i został zaprojektowany jako dwujezdniowa droga ekspresowa z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu. Obiekty inżynierskie (m.in. 1 most i 7 wiaduktów) mają być wykonane od razu dla przekroju trzypasmowego. W ramach przetargu przewiduje się także budowę jednego węzła (Szumowo). Powstaną drogi serwisowe oraz urządzenia służące ochronie środowiska: 2,5 km ekranów akustycznych, 13 przejść dla zwierząt w tym 2 górą, a nawet zbiorniki lęgowe dla płazów. Na placu budowy została już przeprowadzona wycinka drzew. Aktualnie prowadzone są prace związane z usuwaniem korzeni. Równolegle na placu budowy trwa organizacja zaplecza budowy.

Wykonawca zrealizuje ten fragment DK8 za kwotę 454,9 mln zł, w ciągu 22 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). Konsorcjum „RUBAU POLSKA” oraz „CONSTRUCCIONES RUBAU” S.A. zaoferowało 10-letnią gwarancję na wybudowaną część drogi.

- „Jako inwestor, widzimy postęp prac i mamy nadzieję, że po przerwie zimowej, czyli po 15 marca, wykonawcy będą przestrzegali terminów wynikających z harmonogramu prac.” - powiedział nam Rafał Malinowski, rzecznik białostockiego oddziału GDDKiA.

Podczas prac budowlanych ma być utrzymany na „ósemce” ruch dwukierunkowy z ograniczeniami prędkości i zakazami wyprzedzania. Ma to zminimalizować utrudnienia w ruchu podczas robót.

Realizacja wszystkich trzech odcinków zaplanowana jest na lata 2014-2017.

BD


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: