REKLAMA:

Nominowani do Zambrowskich Żubrów 2005

kultura
23.02.2006 r., godz. 06.00
Wczoraj informowaliśmy, że 26 lutego odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród Burmistrza Miasta – Zambrowskich Żubrów za rok 2005. Poniżej przedstawiamy listę nominowanych do nagrody, w poszczególnych kategoriach. Lista zwycięzców utrzymywana jest przez kapitułę przyznającą nagrody, w najściślejszej tajemnicy aż do niedzieli, kiedy podczas oficjalnej gali poznamy zwycięzców.

Nominowani do nagrody „Zambrowskie Żubry 2005”

Nominacje w kategorii: Sponsor roku
1. Bank Spółdzielczy w Zambrowie
2. Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
3. Kompania Piwowarska S.A.
4. Harry and Son
Wszystkie ww. nominowane firmy są głównymi sponsorami imprez organizowanych przez MOK, m.in.: Dni Zambrowa, Studio Lata Radio Białystok, Zambrowska Jesień Kulturalna, Międzynarodowa Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Zambrowskie Żubry i innych.

Nominacje w kategorii: Twórczość i upowszechnianie kultury
1. Teatr Form Różnych - istnieje od sześciu lat, bierze udział w przeglądach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Rok 2005 przyniósł rekordową liczbę występów - 34. W 2005 roku Teatr zdobył I miejsce na Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i gawędziarzy Ludowych. Został także najwyżej sklasyfikowany w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kurpiowskich
w Nowogrodzie.
2. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta - działająca w strukturze MOK od 1997 roku. Uświetnia niemal każdą uroczystość miejską. W roku 2005 Orkiestra uczestniczyła w kilku paradach i przeglądach orkiestr dętych, m.in. w Ciechanowcu, Bielsku Podlaskim, Suchowoli, Białymstoku oraz Choroszczy.
3. Sylwia Paszkiewicz-Garczarek - jest uzdolnionym wokalnie dzieckiem niedowidzącym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Od kilku lat jest podopieczną Stowarzyszenia „Szansa”, które partycypuje w edukacji wokalnej dziewczynki. W roku 2005 zdobyła: wyróżnienie w Powszechnym Turnieju Artystycznym Kół PZN „Ptaki 2005”, I miejsce w Regionalnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Złota nutka” w Suwałkach oraz wyróżnienie w festiwalu „Widzieć Muzyką” w Bytomiu Odrzańskim.

Nominacje w kategorii: Inwestycja roku
1. Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o. - za realizację „Zambrowskiego Parku Przemysłowego” - dzięki tej inwestycji stworzono dogodne warunki do powstania i rozwoju firm w Zambrowie, do końca br. powstanie 400 nowych miejsc pracy. Zagospodarowanie hali po Zamtexie poprawiło także estetykę tej części miasta.
2. Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej ks. dr Jerzy Samsel - za iluminację kościoła. Oświetlenie kościoła za pomocą światła w porze nocnej wyeksponowało architekturę obiektu. Inwestycja ta przyczyniła w sposób znaczący do zwiększenia atrakcyjności Zambrowa.

Nominacje w kategorii: Upowszechnianie kultury fizycznej
1. Paweł Zieliński - nauczyciel w-f i trener, od 9 lat w sposób szczególny wyróżnia się w propagowaniu sportu i kultury fizycznej wśród uczniów i młodzieży szkolnej. Przez kilka lat pełnił rolę animatora sportu z ramienia Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Efektywnie prowadził zajęcia w sekcjach lekkiej atletyki i koszykówki organizując i będąc współorganizatorem miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich zawodów odbywających się w Zambrowie. W roku 2005 był inicjatorem i organizatorem biegów przełajowych dla uczniów szkół podstawowych z Zambrowa w Czerwonym Borze.
2. Artur Więzowski - od 11 lat jest szefem wyszkolenia Klubu Oyama Karate i głównym trenerem. Prowadozny przez niego Klub znakomitą wizytówką Zambrowa. Do jego osiągnięć należy zaliczyć wychowanie wielu mistrzów, łącznie z Mistrzami Polski. W roku 2005 jego wychowankowie z Zambrowa zdobyli tytuł Wicemistrza Polski oraz byli najlepszą drużyną Międzynarodowego Turnieju Karate, zdobyli 3 złote oraz 4 srebrne medale na Mistrzostwach Polski Północno-Wschodniej oraz 2 brązowe na Mistrzostwach Wielkopolski. W 2005 roku otrzymał on nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego „Najlepszy Trener Województwa”.
3. Leszek Chodkiewicz - nauczyciel w-f w SP nr 3, rozwija i upowszechnia wśród dzieci aktywność ruchową poprzez prowadzenie sekcji pływackiej dziewcząt, która zdobyła IV miejsce w Igrzyskach Województwa Podlaskiego w 2005 roku.
4. Bogdan Chodkiewicz - nauczyciel w-f w SP nr 5. W roku 2004 i 2005 sekcja dziewcząt zdobyła wiele sukcesów na szczeblu miasta, powiatu i województwa ( w 2005 roku zdobyła 8. miejsce na szczeblu województwa).

Nominacje w kategorii: Działalność społeczna i charytatywna
1. Dorota Zimacka - jest liderem szkolnego Klubu 4H, od 14 lat prowadzi z uczniami działalność społeczną i charytatywną na rzecz lokalnej społeczności. Zapewnia stałą pomoc i opiekę osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym w postaci utrzymania porządku w mieszkaniach, dokonywania zakupów i przede wszystkim wsparcia duchowego. Systematycznie pomaga dzieciom z rodzin patologicznych, zagrożonych problemem alkoholizmu oraz Domu Dziecka w Zambrowie poprzez organizowanie im zbiórki odzieży, zabawek oraz pieniędzy z przeznaczeniem na wypoczynek letni. Jest laureatką nagrody Fundacji Polsko-Amerykańskiej 4H „Kryształowa koniczyna” - III miejsce w Polsce w 2005r.
2. Bogusława Wiśniewska - nauczycielka i opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie. Jest inicjatorką i koordynatorem projektu „Akademii Młodzieżowej”, który został wyróżniony w ramach konkursu Dobrych Praktyk przez Ministerstwo Polityki Społecznej.
3. Ewa Zaniewska - młodzieżowy koordynator wolontariuszy. Realizowała projekt Nasza mała Ojczyzna, obecnie koordynuje działania projektu Promocja młodych talentów. Systematycznie uczęszczał na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz do niepełnosprawnego dziecka.

Nominacje w kategorii: Najlepszy uczeń
1. Marta Radwańska - uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce – uzyskuje promocję z wyróżnieniem i odznakę dla uczniów wyróżniających się w nauce. Średnia ocen w roku szkolnym 2004/2005 - 5,13. Poza nauką kształci swoje umiejętności i podnosi wiedzę pracując aktywnie w kole ekologicznym, historycznym i Szkolnym Klubie Europejskim.
2. Karolina Buczyńska - uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce - uzyskuje promocję z wyróżnieniem i odznakę dla uczniów wyróżniających się w nauce. Średnia ocen w roku szkolnym 2004/2005 - 5,20. Jest bardzo zaangażowana w życie szkolne: członek Szkolnego Koła Młodego Przedsiębiorcy, Szkolnego Klubu Europejskiego. Współorganizuje i wspiera organizację akcji charytatywnych, aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.
3. Karolina Natalia Liżewska - absolwentka SP4. Uzyskała bardzo dobre wyniki w eliminacjach wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Otrzymała najwyższą notę za sprawdzian szóstoklasisty 40/40 pkt, a także uzyskała średnią ocen 5,4 i ukończyła edukację na szczeblu podstawowym z wyróżnieniem. W roku szkolnym 2004/2005 została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, ponadto została wyróżniona w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2005”.
4. Urszula Dmochowska - uczennica klasy III Liceum Profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym. W roku szkolnym 2004/2005 uzyskała średnią ocen 5,0, jest zaangażowana w działania prowadzone na rzecz szkoły, aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.
5. Liliana Rakoczy - absolwentka Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie. Na koniec roku szkolnego 2004/2005 uzyskała średnią ocen 5,47 i otrzymała tytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły. Laureatka wojewódzkiego konkursu chemicznego, finalistka wojewódzkiego konkursu biologicznego, z egzaminu gimnazjalnego zdobyła aż 97 na 100pkt.

Nominacje w kategorii: Najlepszy Sportowiec
1. Paweł Strynkowski - absolwent Szkoły Podstawowej Nr 4, uzyskiwał bardzo dobre wyniki w nauce, a na co dzień kierował się zasadami Fair Play. Od czwartej klasy systematycznie reprezentował szkołę w zawodach Szkolnego Związku Sportowego, podnosił swoje umiejętności trenując w sekcjach Uczniowskiego Klubu Sportowego.
2. Bartosz Konopka - uczeń Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie, zawodnik Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Oyama Karate, uzyskał najwyższe miejsca
w Mistrzostwach Oyama Karate w Kata. W 2005 roku został Wicemistrzem Polski Karate w Kata, zdobył miejsce na podium Mistrzostw Wielkopolski, był mistrzem Międzynarodowego Turnieju Karate, dwukrotnie stawał najwyższym podium Mistrzostw Polski Północno-Wschodniej.

Oto lista nominowanych w 7 kategoriach. Kto z nich zdobędzie statuetkę Żubra – dowiemy się w najbliższą niedzielę podczas oficjalnej gali. Relacja i zdjęcia na naszym Portalu – już w poniedziałek z rana.
GZAW


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: