REKLAMA:

37 nominowanych do Zambrowskich Żubrów 2013

samorząd
24.01.2014 r., godz. 15.40
Znamy listę firm, spółek, organizacji i osób indywidualnych, nominowanych do dorocznej nagrody Burmistrza Miasta – Zambrowskich Żubrów. Zamieszczamy opis ich osiągnięć i zasług.

W ostatnią sobotę lutego odbędzie się w Zambrowie uroczysta gala wręczenia dorocznych nagród burmistrza – Zambrowskich Żubrów za rok 2013. Statuetki wręczane będą po raz czternasty. Otrzymają je osoby, instytucje, firmy i stowarzyszenia, które najbardziej przyczyniły się do promocji miasta w różnych kategoriach życia społecznego.

Termin zgłaszania kandydatów do nagrody upłynął 10 stycznia. Spośród wszystkich zgłoszeń komisja konkursowa powołana przez Burmistrza wytypowała nominowanych.

W tym roku o statuetki Żubra rywalizuje 37 nominowanych. W kategorii twórczość i upowszechnianie kultury – 2 kandydatów, upowszechnianie kultury fizycznej - 5, działalność społeczna i charytatywna – 5, najlepszy sportowiec – 6, najlepszy uczeń w szkołach podstawowych – 3, najlepszy uczeń w gimnazjach – 3, najlepszy uczeń w szkołach ponadgimnazjalnych – 1, najlepszy nauczyciel – 4, najlepsze wydarzenie kulturalno-społeczne – 6, inwestor roku – 1 oraz inwestycja roku – 1.

Nowością w tym roku jest kategoria i będzie metoda wybory „najlepszego nauczyciela”. W lutym na stronie Urzędu Miasta zostanie uruchomione 7-dniowe głosowanie, w którym każdy, tylko raz, będzie mógł zagłosować na kandydata w tej kategorii. Warunkiem będzie podanie numeru PESEL podczas oddawania głosu. Spośród pozostałych nominowanych do Nagrody, laureatów konkursu 3 lutego wybierze kapituła powołana przez Burmistrza. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali 22 lutego 2014 roku.

Poniżej przedstawiamy listę oraz sylwetki nominowanych.

Kategoria: Twórczość i upowszechnianie kultury
:: Teresa Bart
Od początku istnienia współtworzy zambrowski Teatr Form Różnych. Przez lata swojej działalności wyróżniała się niezwykłymi umiejętnościami i bardzo dobrym warsztatem aktorskim. Wraz z teatrem odnosiła niezliczone sukcesy zarówno na gruncie miejskim, jak i ogólnopolskim, czy międzynarodowym. W roku 2012 wystąpiła w teledysku zambrowskiego twórcy – Pawła Jasionowskiego z zespołu „Masters”. W listopadzie 2013 roku dzięki pani Teresie Bart oczy całej Polski były zwrócone na Zambrów. W największych krajowych mediach pojawiły się reportaże o tym, jak zambrowianka uczyła sztuki kulinarnej amerykańskich dyplomatów. O tym, jak bardzo ważne jest kultywowanie tradycji i najwyższych wartości, o których nigdy nie zapomina pani Teresa Bart wie najlepiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który wyraził listowne podziękowania i gratulacje Państwu Teresie i Wacławowi Bart z okazji 60 rocznicy ślubu.

:: Katarzyna Nita-Murawska
Nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej Nr 4 i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie. W 2001 roku odbył się I Festiwal Piosenki Świątecznej „Niech Gwiazdka w Sercu Rok Cały Trwa”, którego Pani Katarzyna była pomysłodawczynią, pierwszą organizatorką i osobą pozyskującą fundusze od sponsorów. Organizatorem Festiwalu, którego w tym roku odbyła się już XIV edycja, jest Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie, od ubiegłego roku we współudziale z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie. Ranga tej imprezy systematycznie rosła, przekraczając granice miasta i dziś obejmuje cały obszar powiatu zambrowskiego. Pani Katarzyna od wielu lat uczestniczy w przygotowaniach i występach związanych z corocznymi Dniami Zambrowa, uroczystościami rocznicowymi, akademiami i innymi wydarzeniami o charakterze kulturalnym organizowanymi przez Szkołę Podstawową Nr 4, Miasto Zambrów czy Powiat Zambrowski. Ponadto prowadzone przez Panią Katarzynę zespoły „Wiolinki” ze Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz chór „Cantylena” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie odnoszą znaczące sukcesy na forum nie tylko miasta i powiatu, lecz także w przeglądach i konkursach ogólnopolskich.

Kategoria: Inwestycja roku
:: Budowa Domu Handlowego „Jubilatka” w Zambrowie przy Alei Wojska Polskiego 39 Państwa Jagodzińskich
Dawny budynek został zaadoptowany i rozbudowany, wybudowano ok 20 miejsc parkingowych. Nowo powstały budynek mieści lokale o łącznej powierzchni ok 1300m2. W budynku mieści się sklep AGD/RTV o powierzchni 300m2, sklep odzieżowy o powierzchni 150m2. Pozostała powierzchnia przeznaczona jest pod wynajem. Inwestycja szacowana jest na blisko 2 mln złotych. Zakończyła się w 2013 roku.

Kategoria: Inwestor roku
:: „INTER-TECH” Piotr Jankowski
Firma powstała w 2008 roku, zajmuje się produkcją maszyn rolniczych oraz sprzedażą części. Zatrudnia kilkadziesiąt osób. W roku 2013 stworzyła ponad 50 miejsc pracy. Docelowo ma zatrudnić około 300 osób. Daje pracę mieszkańcom Zambrowa oraz promuje nasze miasto na targach krajowych i zagranicznych. Firma Inter-Tech w Zambrowie jest kojarzona na rynkach światowych.

Kategoria: Upowszechnianie kultury fizycznej
:: Leszek Chodkiewicz
Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 3. Rozwija i upowszechnia wśród dzieci aktywność ruchową. Od 2007 roku jest organizatorem turnieju koszykówki „ORKAN CUP”, w którym biorą udział drużyny z całej Polski. Dotychczas odbyło się sześć edycji turnieju. Pan Leszek z dużymi sukcesami trenuje zawodniczki w piłce koszykowej. W 2013 roku koszykarki ze Szkoły Podstawowej Nr 3 zajęły I miejsce w Finale Grupy Zachodniej w koszykówce dziewcząt i zakwalifikowały się do rozgrywek na szczeblu wojewódzkim. Pan Leszek Chodkiewicz to nauczyciel z powołania, społecznik oddany swojej pracy. Dzięki niemu uczniowie podnoszą swoją sprawność fizyczną, uczą się zasad fair play, zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.

:: Stowarzyszenie „Rekord Zambrów”
Stowarzyszenie sportowe powstałe 14.03.2013 roku, którego inicjatorami byli: Łukasz Kujawa, Łukasz Włodkowski i Justyna Włodkowska-Kurpiewska. Misją stowarzyszenia jest „Aktywizacja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez działalność sportową i rekreacyjną”. Głównymi celami są m.in: prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i mieszkańców całego kraju i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, stwarzanie właściwych warunków do uprawiania sportów oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie poprzez tworzenie klubów sportowych. We wrześniu 2013 roku utworzono Klub Siatkarski oraz rozpoczęto treningi z zakresu siatkówki. W tym samym miesiącu powołano do życia kolejną drużynę Rekord Zambrów II. W Listopadzie ubiegłego roku Stowarzyszenie zorganizowało Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Niepodległości o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów. W tym samym miesiącu drużyna Klubu Siatkarskiego Rekord Zambrów zakwalifikowała się do rozgrywek Ligowych TKKF w Łomży na sezon 2013/2014. Po pierwszych rozgrywkach drużyna Rekord Zambrów I zajęła 4 miejsce w lidze.

Osiągnięcia Drużyny Rekord Zambrów w Klubie Siatkarskim działającym przy Stowarzyszeniu Sportowym Rekord Zambrów:
- II miejsce drużyny Rekord Zambrów I w II Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Piątnica,
- II miejsce drużyny Rekord Zambrów I w Turnieju z okazji Dnia Niepodległości o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów,
- V miejsce drużyny Rekord Zambrów I w Turnieju Siatkarskim zorganizowanym w Wysokiem Mazowieckiem,

Ponadto zawodnicy drużyny Rekord Zambrów I zostali uznani najlepszymi zawodnikami turnieju i uhonorowani nagrodami indywidualnymi w kategoriach: najlepszy rozgrywający, najlepszy zawodnik, najskuteczniejszy atakujący, oraz najlepszy blokujący.

:: Marek Janusz Romanek
Popularyzacja biegania jest najprostszą i najtańszą formą upowszechniania kultury fizycznej – taki sposób rekreacji i prowadzenia zdrowego stylu życia przyjął pan Marek. Własnym przykładem potwierdził, że o sporcie nie tylko trzeba mówić, ale przede wszystkim go promować. Ten sport nie musi być tylko dla zawodowców, nie ma w nim ograniczeń wiekowych – wręcz przeciwnie, ponieważ pan Marek mimo ukończonych 50 lat przebiegł w 2013 roku do dnia dzisiejszego łącznie ponad 1500km, w tym sześciokrotnie reprezentując miasto Zambrów w czterech półmaratonach i dwóch maratonach. Ukoronowaniem tegorocznego biegania była wielka impreza w Nowym Jorku. Pan Marek dumnie reprezentuje również Zambrów w środowisku piłki nożnej. Do niedawna sędzia piłkarski szczebla centralnego i wojewódzkiego. Od 2013 roku jako obserwator piłkarski ocenia młodych adeptów sędziowskich. Pełniąc tą funkcję ma bezpośredni wpływ na rozwój i postawy rozwijających się sędziów młodej generacji, którzy czerpią z jego rad i doświadczenia.

:: Artur Więzowski
6 dan Karate 8 dan Ju Jutsu. Wychowawca medalistów Mistrzostw Polski, Pucharów Polski i Międzynarodowych Turniejów Karate. Pan Artur w roku 2013 był m.in.: Organizatorem Ogólnopolskiego Seminarium szkoleniowego z legendarnym Mistrzem Kancho Gerardem Gordeau w Zambrowie w dniach 20-21.04.2013r., organizatorem Międzynarodowego Pucharu Polski w Zambrowie 18.05.2013r., organizatorem Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Zambrowie pod Patronatem Burmistrza Miasta Zambrów 14.12.2013r.

:: NexXTeaM Zambrów
Drużyna prowadzi akademię speedballową na wynajmowanej hali, aktywnie propaguje sport w Zambrowie, a także promuje miasto Zambrów na wszystkich turniejach. W 2013 roku drużyna osiągnęła szereg sukcesów:
- Mistrz Polski 2013 roku w Polskiej Lidze Paintballowej Open,
- Turnieje: Warszawa – III miejsce PLP,
- Sinali (Litwa) – III miejsce,
- Toruń – II miejsce PLP,
- Kaunas (Litwa) – III miejsce,
- Toruń – I miejsce PLP,
- Góraszka Cup – III miejsce.

Kategoria: Działalność społeczna i charytatywna
:: Ewa Hryńko
Nauczyciel, opiekun Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie. Od wielu lat uczestniczy w szeregu działań zmierzających do niesienia pomocy potrzebującym członkom społeczności lokalnej, które swoim zasięgiem znacznie wykraczają poza zasięg szkoły. Na szczególne podkreślenie zasługuje aspekt promocyjny i edukacyjny podejmowanych działań z racji angażowania doń najmłodszego pokolenia naszych mieszkańców. Uczniowie szkoły rozwijają nie tylko potrzebę ofiarności i pomocy innemu człowiekowi, ale także czynnie uczestniczą w działaniach charytatywnych. Przykładowe działanie o charakterze charytatywnym i społecznym:
- Organizacja Mikołajkowej Loterii Fantowej. Pieniądze ze sprzedaży losów są przeznaczane na organizację choinki ze świetlicy popołudniowej z rodzin dysfunkcyjnych,
- Przygotowanie paczek z żywnością przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 pochodzących z ubogich rodzin,
- Organizacja w szkole Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współpraca z Zambrowskim Sztabem WOŚP,
- Udział w akcjach: „Pola nadziei”, „Pokochaj człowieka”,
- Trzykrotny udział w akcji „Szlachetna Paczka”,
- Współudział w przedsięwzięciach: „Finansowa adopcja dziecka afrykańskiego”, „Na ratunek dzieciom Kongo”, „Zimowa Gwiazdka Rodzina – Rodzinie”, „Wszystkie kolory świata”.

:: Siostra Justyna Małgorzata Lachowska
Jest opiekunem Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zambrowie. Bardzo aktywnie rozwija wolontariat w szkole i parafii. Najważniejsze przedsięwzięcia Siostry Justyny z ostatniego roku to m.in.:
- Zbiórka odzieży, zabawek, przyborów szkolnych i żywności,
- Wycieczka rowerowa po okolicach Zambrowa w celu poszukiwania śladów Boga,
- Wyjście na cmentarz w celu porządkowania grobów,
- Przystąpienie do Ogólnopolskiej Akcji „Pola Nadziei”,
- Przygotowanie Dnia Dobroci,
- Organizacja tygodnia papieskiego w szkole i apelu,
- Zbiórka pieniędzy dla dzieci misyjnych.

:: Fundacja „Coder Dojo”
Powstała z inicjatywy dwóch mieszkańców Zambrowa: Kamila Sijko oraz Łukasza Dziedziula. To połączenie niektórych założeń wschodnich sztuk walk z nowoczesnością. Ideą działań obu panów jest determinowanie młodych ludzi do aktywnego spędzania czasu połączonego z nauką dotyczącą nowoczesnych technologii. Od marca 2013 roku ruszyły pierwsze, bezpłatne zajęcia warsztatowe. Stworzenie rozbudowanej aplikacji na system Android. Dzięki tej aplikacji można sprawdzać harmonogram filmów w zambrowskim kinie, zapoznać się z repertuarem, dowiedzieć się ile minut pozostało do rozpoczęcia następnego seansu czy poznać informacje dotyczące konkretnego filmu. Zambrowscy społecznicy- Pan Sijko i Pan Dziedziul charytatywnie poświęcają swój czas, dzieląc się wiedzą między innymi z zakresu grafiki komputerowej, edycji dźwięków, projektowania czy oprogramowania. Kandydatura Coder Dojo została zgłoszona do akcji „Zwykły Bohater”, prowadzonej przez Bank BPH wspólnie z telewizją TVN oraz portalem Onet. Również Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie doceniła starania fundacji przyznając im wyróżnienie „Inicjatywa Roku” w związku z podejmowanymi innowacyjnymi metodami edukacji.

:: Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy Piechoty
Skupia 33 młodych ludzi, którzy bezinteresownie poświęcają się drugiemu człowiekowi. Jego funkcjonowanie opiera się na pracowitości i ogromnej chęci niesienia pomocy, jaką posiadają wolontariusze. W 2013 roku wolontariusze podejmowali następujące zadania:
- Współpraca ze Szpitalem Powiatowym w Zambrowie, w ramach której zorganizowano odwiedziny na oddziale dziecięcym, obchody Światowego Dnia Chorego i przygotowanie programu dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w szpitalu,
- Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Rodziny w Zambrowie, w tym: przedświąteczna zbiórka żywności, zebrane produkty przekazano osobom korzystającym z pomocy GOPS i OWR w Zambrowie, cotygodniowe dyżury w świetlicy profilaktycznej, polegające m.in. na spędzaniu czasu wolnego z jej podopiecznymi, organizacja miejskiej akcji mikołajkowej,
- Zadania podejmowane na terenie szkoły: nawiązywanie współpracy z międzynarodową organizacją ds. uchodźców, zorganizowanie sympozjum „Wokół praw człowieka” z udziałem przedstawicieli fundacji „Ocalenie” z Warszawy Anny Kawalskiej oraz Satsity Kuhmaidovej, reżysera teatralnego, uchodźcy z Czeczenii oraz przedstawicieli władz samorządowych i pozarządowych oraz delegacji wolontariuszy z zambrowskich szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych wraz z opiekunami, zorganizowanie i przeprowadzenie miejskiej akcji charytatywnej „Pokochaj człowieka”, zbiórka nakrętek plastikowych z przeznaczeniem na sprzęt rehabilitacyjny, przygotowanie i zorganizowanie międzyszkolnej konferencji papieskiej pt.: ”Szukałeś nas… jesteśmy”, organizacja szkolnego i miejskiego Dnia Życzliwości, pozyskanie sponsorów na stypendium finansowe dla uczniów wyróżniających się w nauce i działających społecznie i charytatywnie.

:: Renata Kacprzak
Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie. W ciągu trzech lat nauki aktywnie działała w szkolnym klubie wolontariatu „Silni Razem”. Uczestniczyła we wszystkich formach wolontariatu: akcyjnym, stałym, a także projektach unijnych i krajowych realizowanych przez szkolny klub wolontariatu. Pełniła funkcję pierwszego w Zambrowie koordynatora akcji „Szlachetna Paczka”. W 2013 roku pomoc otrzymała rekordowa liczba 75 rodzin – najwięcej w województwie podlaskim. Studiując w Warszawie kierowała akcją w Zambrowie i zintegrowała środowisko wolontariackie, sponsorów, darczyńców, rodziców i młodzież jako wolontariuszy wspomagających. Renata odniosła sukces logistyczny i organizatorski.

Kategoria: Najlepszy nauczyciel
:: Marzena Tyszka
Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie. Pomogła Pani Wiesławie Błażuk w zdiagnozowaniu problemów z jej dzieckiem. Wykazała się wielkim zaangażowaniem w pracy zawodowej, zrozumieniem, otwartością, indywidualnym podejściem i chęcią pomocy dla ucznia.

:: Beata Bagińska
Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie. Jest nauczycielem dyplomowanym. Pani Beata bardzo dobrze organizuje i przeprowadza zajęcia pod względem metodycznym i merytorycznym. Stosuje aktywizujące metody nauczania i stwarza sytuacje edukacyjne mobilizujące uczniów do angażowania się w proces uczenia i kształtowania oczekiwanych umiejętności. Umiejętnie stosuje indywidualizację procesu nauczania. Prowadzi zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów oraz zajęcia przygotowujące do udziału w konkursach polonistycznych. Prowadzeni przez nią uczniowie zdobyli 6 tytułów finalisty i 4 tytuły laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Beata Bagińska bierze udział w pozalekcyjnej działalności szkoły znacznie wykraczającej poza obowiązki nauczyciela i wychowawcy klasy.

:: Grzegorz Zawistowski
Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 3. Zaprojektował i systematycznie prowadzi stronę internetową szkoły, jest współtwórcą szkolnego Bloga SKO. Przewodniczył zespołowi nauczycieli i uczniów przystępujących do konkursu „20 lat HP w Polsce”, czego efektem było osiągnięcie bardzo wysokiego wyniku w Polsce, za co szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową. Uczniowie pana Grzegorza osiągają bardzo wysokie wyniki w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym – w roku 2013 dwóch uczniów uzyskało tytuł finalisty tego konkursu. Za duże zaangażowanie w pracy na rzecz społeczności szkolnej w 2013 roku uhonorowany został Nagrodą Podlaskiego Kuratora Oświaty.

:: Ewa Zofia Grajewska
Jest nauczycielem dyplomowanym z 30 letnim stażem pracy. Od 2005 roku bardzo efektywnie łączy pracę nauczyciela z obowiązkami wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie. W ostatnich dziesięciu latach uczniowie pani Ewy w Wojewódzkich Konkursach Historycznych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty uzyskali 24 tytuły laureata i 18 tytułów finalisty. W roku szkolnym 2012/2013 zajęli I i III miejsce. Jej uczniowie zajmują również czołowe miejsca w konkursach historycznych na szczeblu miasta, rejonu, powiatu.

Kategoria: Najlepszy uczeń szkół podstawowych
:: Piotr Tekliński
Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie. Najważniejsze osiągnięcia Piotra w roku szkolnym 2012/2013:
- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Katyńskim,
- II miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym: „Zambrów w latach II wojny światowej”,
- Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie matematycznym „KANGUR 2013”,
W roku szkolnym 2013/2014 jako uczeń klasy szóstej przeszedł do etapu rejonowego z konkursu historycznego.

:: Michał Przerwa
Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie. Przez cały okres nauki w szkole otrzymywał wzorową ocenę ze sprawowanie. W roku szkolnym 2012/2013 ukończył szkołę z wyróżnieniem zdobywając końcową średnią ocen 5,91 za cały cykl kształcenia. Najważniejsze sukcesy:
- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,
- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
- Finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego,
- III miejsce w miejskim Konkursie English Expert,
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Mikołaju Koperniku,
- II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Katyńskim.
W roku szkolnym 2012/2013 Michał odnosił sukcesy również w pływaniu i lekkiej atletyce, mi.in:
- II miejsce w mieście, II w grupie zachodniej i IX w województwie podlaskim w pływaniu stylem klasycznym na dystansie 50 metrów,
- II miejsce w powiecie i V miejsca w grupie zachodniej w chodzie na 3 kilometry.
Ponadto Michał jest uzdolniony muzycznie. Równolegle z nauką w szkole kształci się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zambrowie w II klasie klarnetu, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym.

:: Jakub Trzaska
Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie. W roku szkolnym 2012/2013 uzyskał najwyższą w szkole średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych 5,4 i wzorową ocenę z zachowania. Jakub prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią. Wykazuje szczególne uzdolnienia z różnych dziedzin wiedzy. Najważniejsze sukcesy:
- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,
- Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”,
- III miejsce w konkursie plastycznym uczniów szkół podstawowych województw Polski Wschodniej „Nasz Region w Naszej Europie”,
- W bieżącym roku szkolnym przeszedł do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego, Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego i Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.
Jakub aktywnie pracuje na rzecz samorządu klasowego i szkolnego, angażuje się w działania charytatywne organizowane przez szkołę.

Kategoria: Najlepszy uczeń gimnazjum
:: Aleksandra Bagnowska
Absolwentka Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie, na koniec roku szkolnego 2012/2013 uzyskała średnią ocen 5,39 z przedmiotów nauczania, które znalazły się na świadectwie ukończenia szkoły. Najważniejsze osiągnięcia:
- Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego,
- Laureatka Konkursu Języka Angielskiego,
- Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego,
- Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego,
- Tytuł Mistrza Ortografii w Konkursie Ortograficznym o Tytuł Mistrza Ortografii Zambrowa Szkół Ponadpodstawowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty, jako jedna z sześciu uczniów gimnazjów województwa podlaskiego została zwolniona z pisania wszystkich części egzaminu gimnazjalnego: części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego nowożytnego.

:: Damian Wyszołmirski
Absolwent Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie, na koniec roku szkolnego 2012/2013 uzyskał średnią ocen 5,65 z przedmiotów nauczania, które znalazły się na świadectwie ukończenia szkoły. Najważniejsze osiągnięcia:
- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego,
- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,
- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego,
- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego,
- Finalista Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego,
- I miejsce w Wojewódzkim konkursie Ortograficznym z Języka Angielskiego „Spelling Masters” w kategorii szkół gimnazjalnych.
Damian Wyszołomirski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty, został zwolniony z pisania części matematyczno-przyrodniczej i językowej egzaminu gimnazjalnego.

:: Bartosz Korzeb
Uczeń Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, na koniec roku szkolnego 2012/2013 uzyskał średnią ocen 5,60 ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania. Najważniejsze osiągnięcia:
- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
- Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II,
- Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.
Swoje zainteresowanie i pasje naukowe rozwija poprzez pracę w licznych kołach przedmiotowych: języka polskiego, matematyki, biologii, chemii, historii, geografii, języka angielskiego. Sportowe zainteresowania rozwija pracując w sekcji pływackiej, jest członkiem kadry Gimnazjum w pływaniu. W roku szkolnym 2013/2014, zakwalifikował się do eliminacji rejonowych Wojewódzkich Konkursów: Historycznego, Chemicznego, Geograficznego, Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.

Kategoria: Najlepszy uczeń szkół ponadgimnazjalnych
:: Krzysztof Mioduszewski
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie, na koniec roku szkolnego 2012/2013 uzyskał średnią ocen 5,4 ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania. Najważniejsze osiągnięcia:
- Laureat „TAON” w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „LWIĄTKO”,
- Laureat Olimpiady Wiedzy Matematycznej MATEMATYKA. OXFORD. PLUS.,
- Wyróżnienie w Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny 2012”.
W roku szkolnym 2013/2014 Krzysztof uczęszcza do II klasy Liceum i jest stypendystą Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Kategoria: Najlepszy sportowiec
:: Przemysław Jastrzębski
Mieszkaniec Zambrowa, od najmłodszych lat gra w piłkę nożną. Od 2002 roku rozpoczął regularne treningi w Zambrowskim Klubie Sportowym „Olimpia” w najmłodszej grupie „Żaki”. W 2008 roku został powołany do kadry reprezentacji Polski U-15, w której rozegrał 6 meczów i zdobył dwie bramki. W latach 2009-2012 był piłkarzem Jagiellonii Białystok i Wigier Suwałki. W 2012 roku z drużyną Jagiellonia Białystok zdobył Mistrzostwo Polski w kategorii junior starszy. W roku 2013 powrócił do Olimpii Zambrów. W rundzie wiosennej grał w III lidze warmińsko-mazursko-podlaskiej zdobywając 3 bramki.

:: Anna Kaczyńska-Youssfi
Od 2001 roku członkini Kadry Narodowej w Karate Kyokushin, od 2009 roku reprezentantka oraz instruktor karate Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin. Osiągnięcia w 2013 roku:
- 3 miejsce na Mistrzostwach Świata w Karate Kyokushin (Tokio, 26-28.04.2013),
- 1 miejsce na Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych (Los Angeles 26.01.2013).

:: Andrzej Gosk
Jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych zawodników Ligi Paintballowej w Polsce. Od 2009 roku gra w drużynie NexXTeam. Na swoim koncie posiada statuetki MVP dla najlepszego zawodnika turnieju.

:: Marcin Ciborowski
Jeden z najlepszych zawodników w Polsce, gra od 2009 roku w drużynie NexXTeaM, na swoim koncie ma wiele wyróżnień i nagród MVP najlepszego zawodnika turnieju.

:: Piotr Ponichtera
Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 3, wielokrotnie z sukcesami reprezentował swoją szkołę w zawodach sportowych zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Od kilku lat trenuje piłkę nożną w klubie sportowym „Olimpia Zambrów”. Wielokrotnie powoływano go do kadry województwa podlaskiego w tej dyscyplinie sportu. Piotr pełnił funkcję kapitana drużyny piłki nożnej Szkoły Podstawowej Nr 3. Do najważniejszych osiągnięć należą:
- I miejsce w eliminacjach powiatowych w Czwórboju Lekkoatletycznym,
- I miejsce w eliminacjach powiatowych w biegu na 1000 metrów,
- I miejsce w turnieju piłki nożnej o puchar Burmistrza Miasta Zambrów rozgrywanego w ramach obchodów Dni Zambrowa,
- II miejsce w rozgrywkach powiatowych piłki koszykowej chłopców,
- III miejsce w powiecie w rozgrywkach piłki nożnej chłopców.

:: Olgierd Michalski
Zawodnik Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate, startuje w zawodach ogólnopolskich z powodzeniem od trzech lat w kategorii Junior. Aktywnie uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez Klub na terenie Zambrowa już pięć lat. Do najważniejszych osiągnięć w 2013 należą:
- Mistrz Międzynarodowego Pucharu Polski,
- Mistrz Międzynarodowych Mistrzostw Polski 14.12.2013r.

Kategoria: Najlepsze wydarzenie kulturalno-społeczne
:: Międzynarodowy Konkurs Fortepianowy im. Witolda Lutosławskiego
Od 2007 roku z powodzeniem organizuje go Państwowa Szkoła Muzyczna im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. Konkurs odbywa się cyklicznie co dwa lata, biorą w nim udział uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia z kraju i z zagranicy. W roku 2013 przesłuchano 83 uczestników z 29 szkół muzycznych z kraju i zagranicy. Oprócz konkursu Szkoła Muzyczna zorganizowała imprezy towarzyszące: koncert kwartetu fortepianowego, koncert pieśni polskich, recital fortepianowy wybitnego pianisty prof. Edwarda Wolanina.

:: Festiwal Muzyki Niezależnej „Muzyczne Horyzonty”
Zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Podczas festiwalu można było na żywo usłyszeć mocno brzmiące zespoły muzyczne. Przed publicznością zaprezentowało się 6 zespołów: „Next To The Road”, „My Dead Reflection”, „Oreiro”, „No Profits”, „Kuba Rozpruwacz” i „Criminal Tango”. Koncerty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Publiczność pod sceną szalała, bawiąc się przy tym doskonale. Warto dodać, że we wspólnej zabawie brała udział młodzież, jak i osoby dorosłe.

:: Półkolonie z parafią pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie
Organizowane już po raz szósty przez ks. Dawida Rosińskiego. Udział w letnim odpoczynku wzięło 350 dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz 50 opiekunów i wolontariuszy. Na każdy dzień zorganizowane zostały atrakcje: wycieczki, zawody sportowe, konkursy gry i zabawy. W Centrum Kultury odbył się koncert Majki Jeżowskiej. Na zakończenie półkolonii w niedzielę odbyła się Msza Święta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, podczas której młodzież, opiekunowie i księża podziękowali Bogu za wspaniały, wspólnie spędzony wolny czas.

:: I Diecezjalny Turniej Piłki Nożnej w Zambrowie
W turnieju wzięło udział blisko 100 drużyn z 50 parafii z diecezji łomżyńskiej, łącznie około 1000 ministrantów. Mecze rozgrywane były na Zambrowskich „Orlikach” przy Szkołach Podstawowych Nr 3, 4 i 5. Rozgrywki podzielone zostały na trzy grupy wiekowe: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Głównym organizatorem turnieju był ks. Dawid Rosiński z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

:: Szlachetna Paczka
Projekt, który od 13 lat pomaga ludziom w całej Polsce wygrać z biedą. Zambrów był największym Rejonem Szlachetnej Paczki w województwie podlaskim. Liderką Rejonu była Renata Kacprzak z Klubu Wolontariatu „Silni Razem” przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie. Akcja zaczęła się już w lipcu, kiedy to liderka przeszła szkolenia, następnie zrekrutowała swoją drużynę Super W. Do projektu kwalifikowane były potrzebujące rodziny z różnych kategorii m.in.: chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie, rodzina wielodzietna, samotny rodzic i inne. Finał projektu odbył się 7-8 grudnia. Pomoc dla rodzin w postaci prezentów przekazanych przez darczyńców miała wartość 33 mln zł. Paczka połączyła aż 617 000 osób.

:: Akcja „Pola Nadziei”
Zorganizowana przez Szkolny Klub Wolontariatu „Silni Razem” przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie przy współpracy z Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Pola Nadziei są międzynarodową akcją charytatywną, której ideą jest niesienie nadziei i radości osobom nieuleczalnie chorym do ostatnich dni życia. Motywem przewodnim jest hasło: „Hospicjum – to też życie”, a symbolem akcji – żonkile - wiosenne kwiaty symbolizujące solidarność z ludźmi chorymi na nowotwór. Celem tej Akcji jest edukacja, uświadomienie jak największej liczby ludzi o sytuacji hospicjów, a także osób terminalnie chorych, zwrócenie uwagi na rolę drugiego człowieka oraz duchowe wsparcie dla tych, którzy borykają się z jedną z najgroźniejszych chorób naszych czasów – rakiem.

ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: