REKLAMA:

Wydłużono czas na zgłaszanie kandydatów do Zambrowskich Żubrów

samorząd
08.01.2014 r., godz. 06.20
Przesunięto termin zgłaszania kandydatur do dorocznej nagrody Burmistrza Miasta - Zambrowskie Żubry 2013.

Ze względu na długi okres świąteczno-noworoczny Urząd Miasta w Zambrowie postanowił przedłużyć możliwość zgłaszania kandydatur do tegorocznych nagród burmistrza – Zambrowskich Żubrów za rok 2013. Wnioski można składać do najbliższego piątku (10 stycznia). Wniosek o przyznanie nagród mogą składać instytucje kultury, związki i stowarzyszenia, jednostki oświatowe działające na terenie miasta Zambrów, radni Rady Miasta (z wyjątkiem członków Komisji Kultury i Oświaty), a nawet grupa co najmniej 30 mieszkańców miasta Zambrów.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: dane osobowe kandydata lub kandydatów do nagrody lub nazwę podmiotu innego niż osoba fizyczna, uzasadnienie wniosku zawierające opis działalności kandydata w roku 2013 wraz z dokumentacją (kserokopie dyplomów, medali, artykułów, nagrania filmowe itp.) i wskazanie osiągnięć, które zdaniem wnioskującego zasługują na wyróżnienie.

Wnioski należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:
Komisja Kultury i Oświaty Rady Miasta Zambrów
Urząd Miasta Zambrów
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Przypomnijmy, że w tym roku nagroda Burmistrza Miasta Zambrów przyznawana będzie w 9 kategoriach. Trzy z nich (nauczyciel, inwestor i wydarzenie kulturalo-społeczne) to nowe płaszczyzny życia społecznego, za które będą przyznawane wyróżnienia. Nagroda ma charakter honorowy. Laureaci otrzymują statuetki żubra, którego głowa jest w herbie Zambrowa.

Jak ustaliliśmy, do tej pory zgłoszonych zostało 28 kandydatów. W kategorii twórczość i upowszechnianie kultury – 1 kandydat, upowszechnianie kultury fizycznej - 4, działalność społeczna i charytatywna – 2, najlepszy sportowiec – 5, najlepszy uczeń (we wszystkich typach szkół) – 7, najlepszy nauczyciel – 4, najlepsze wydarzenie kulturalno-społeczne – 4, inwestor roku - 1. Żadna kandydatura nie wpłynęła jak do tej pory w kategorii inwestycja roku.

Nowością w tym roku będzie metoda wybory laureata w kategorii „najlepszy nauczyciel”. Inspektor ds. promocji Miasta Zambrów - Karolina Ilczuk poinformowała nas, że w lutym na stronie Urzędu Miasta zostanie uruchomione 7-dniowe głosowanie, w którym każdy, tylko raz, będzie mógł zagłosować na kandydata w tej kategorii. Warunkiem będzie podanie numeru PESEL podczas oddawania głosu. Spośród pozostałych nominowanych do Nagrody, laureatów konkursu wybierze kapituła powołana przez Burmistrza. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali 22 lutego 2014 roku.

ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: