REKLAMA:

Zambrowskie Żubry będą wręczane w nowych kategoriach

zapowiedzi - repertuar
12.12.2013 r., godz. 11.00
Najlepszy nauczyciel, inwestor roku, najlepsze wydarzenie kulturalno-społeczne. To trzy nowe kategorie, w jakich przyznawane będą nagrody burmistrza Zambrowa. W sumie Zambrowskie Żubry przyznawane będą w 9 kategoriach.

Po raz czternasty burmistrz Zambrowa planuje wyróżnić osoby, instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje, które dzięki swoim działaniom promują miasto. Pod koniec lutego 2014 r. w czasie uroczystej gali w Centrum Kultury wręczone zostaną Zambrowskie Żubry za rok 2013. Nagroda Burmistrza Miasta Zambrów przyznawana będzie w tym roku w 9 kategoriach. Trzy z nich (nauczyciel, inwestor i wydarzenie kulturalo-społeczne) to nowe płaszczyzny życia społecznego, za które będą przyznawane wyróżnienia. Nagroda ma charakter honorowy. Nie wiąże się z żadną gratyfikacją pieniężną. Laureaci otrzymują statuetki żubra, którego głowa jest w herbie Zambrowa.

- "Na ternie naszego miasta realizowanych jest wiele ciekawych inicjatyw, które często są szeroko opisywane w mediach lokalnych i regionalnych, niektóre jednak nie wykraczają poza wąskie grono bezpośrednio zainteresowanych." - mówi Karolina Ilczuk Inspektor ds. promocji miasta - "Nagroda Burmistrza Miasta Zambrów ma na celu docenić i upowszechnić właśnie takie inicjatywy, by stały się inspiracją i wzorem dla innych."

Aktualnie w terminie do 31 grudnia 2013 r. można zgłaszać kandydatów do nominacji do Zambrowskich Żubrów. Wnioski o przyznanie nagród mogą składać instytucje kultury, związki i stowarzyszenia, jednostki oświatowe działające na terenie miasta Zambrów, radni Rady Miasta (z wyjątkiem członków Komisji Kultury i Oświaty), a nawet grupa co najmniej 30 mieszkańców miasta Zambrów.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: dane osobowe kandydata lub kandydatów do nagrody lub nazwę podmiotu innego niż osoba fizyczna, uzasadnienie wniosku zawierające opis działalności kandydata w roku 2013 wraz z dokumentacją (kserokopie dyplomów, medali, artykułów, nagrania filmowe itp.) i wskazanie osiągnięć, które zdaniem wnioskującego zasługują na wyróżnienie.

Wnioski należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:
Komisja Kultury i Oświaty Rady Miasta Zambrów
Urząd Miasta Zambrów
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Spośród nominowanych do Nagrody, Kapituła powołana przez Burmistrza wybierze Laureatów Konkursu, których poznamy podczas uroczystej gali 22 lutego 2014 roku.

W tym roku kandydatów zgłaszać można w następujących kategoriach:
:: twórczości i upowszechniania kultury,
:: inwestycji roku,
:: inwestora roku,
:: upowszechniania kultury fizycznej,
:: działalności społecznej i charytatywnej,
:: najlepszy nauczyciel,
:: najlepszy uczeń,
:: najlepszy sportowiec,
:: najlepsze wydarzenie kulturalno-społeczne.

Zapraszamy do obejrzenia 30-minutowego amatorskiego wideo reportażu z gali wręczenia Zambrowskich Żubrów za rok 2012, która odbyła się w lutym br.:


RN


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: