REKLAMA:

Więcej mężczyzn niż kobiet

społeczeństwo
16.01.2013 r., godz. 06.25
Ponad 800 mężczyzn więcej od kobiet. Na 209 ślubów zawartych w Zambrowie w 2012 roku, przypadło 56 rozwodów. Tak wygląda statystyka dotycząca mieszkańców Zambrowa.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba mieszkańców Zambrowa systematycznie maleje. Od 2005 roku liczba mieszkańców naszego miasta zmniejszyła się o 4,01 %. Z 23445 mieszkańców w 2005 r., do 22507 w roku 2012. W ciągu 7 lat w Zambrowie ubyło więc prawie 1 tys. mieszkańców.

Z zestawień Urzędu Miasta Zambrów wynika, że w naszym mieście w latach 2008 – 2011 średnio żyło o tysiąc więcej kobiet od mężczyzn. Statystyka ta uległa jednak diametralnej zmianie w roku ubiegłym. Według danych Wydziału Spraw Obywatelskich w Zambrowie w 2012 roku zameldowanych było 10753 kobiet i 11574 mężczyzn, czyli o 821 więcej mężczyzn od kobiet.

Mimo spadku ilości mieszkańców, przyrost naturalny w Zambrowie jest dodatni. W ciągu ostatnich 10 lat Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta odnotowywał średnio 166 zgonów rocznie (od 160 w 2005 r. do 177 w 2012 r.), podczas gdy średnia liczba urodzeń wynosi 222. W 2005 urodzeń było 216, w 2006 – 208, w 2007 – 229. Rekordowy pod względem urodzeń był rok 2008. Urodziło się wtedy 251 dzieci. W 2009 r. w naszym mieście urodziło się 228 dzieci, w 2010 r. – 236, a w 2011 – 219. W ubiegłym (2012 r.) w naszym mieście urodziło się natomiast 234 dzieci.

Niepokojącą informacją dla wszystkich mężczyzn jest fakt, że wśród zgonów w latach 2004-2012, co roku w Zambrowie umiera więcej mężczyzn niż kobiet.

Ilość ślubów w 2012 r. (209) była niższa, niż przez pięć poprzednich lat (2007-2011), gdy na zawarcie związku małżeńskiego decydowało się od 215 do 259 par rocznie.

Niestety bardzo dużo małżeństw, bo statystycznie jedno na nowe cztery - rozpadło się. W minionym roku w Zambrowie było 56 rozwodów. Ilość rozwodów stanowi więc 26,8% ilości nowych małżeństw zawartych w naszym mieście w 2012 roku. W ostatnich latach, rekordowym pod względem ilości rozwodów był rok 2005, gdzie odnotowano 76 rozwodów.

Ilość separacji od siedmiu lat kształtuje się na poziomie 2 - 4 rocznie. W 2012 w Zambrowie zanotowano 2 separacje, podczas gdy jeszcze w 2004 r. i 2005 r. ilość separacji wynosiła odpowiednio 10 i 11 rocznie.

Na pobyt czasowy w Zambrowie w 2012 roku zameldowane były 262 osoby, czyli o 46 mniej niż w roku poprzednim.

ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: