Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Kolejna pomoc dla rolników prowadzących hodowle trzody chlewnej
wiadomości z regionu
11.01.2018 r., godz. 13.40

Do końca stycznia oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na budowę ogrodzeń chlewni lub utworzenie czy modernizację niecek dezynfekcyjnych. Pomoc dotyczy rolników z terenów objętych afrykańskim pomorem świń

Rolnicy prowadzący chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk trzody chlewnej na terenach objętych afrykańskim pomorem świń (ASF) mogą ubiegać się o przyznanie pomocy na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Wnioski o takie wsparcie można składać do 31 stycznia 2018 r. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc można otrzymać na budowę ogrodzenia chlewni lub utworzenie czy modernizację niecki dezynfekcyjnej powiązanej funkcjonalnie z chlewnią. ARiMR może dofinansować do 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację takiej inwestycji. Maksymalna kwota pomocy w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 wynosi 100 tys. zł.

Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana średnioroczna liczba świń utrzymywanych w gospodarstwie oraz rodzaj inwestycji. I tak:
:: jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi:
- od 300 do 800 sztuk - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 300,
- od 800 do 1200 sztuk - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,
- powyżej 1200 sztuk - przyznaje się 2 punkty;
:: jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej - przyznaje się 2 punkty.

O pomoc mogą ubiegać się wszyscy rolnicy, których siedziby stad znajdują się na obszarze wyznaczonym zgodnie z decyzją wykonawczą KE (nr 2017/2411 z dnia 20 grudnia 2017 r.), niezależnie od oznaczenia kolorystycznego na mapie zamieszczonej na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:Pierwsze przypadki afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce wykryto w lutym 2014 roku u padłych dzików, które prawdopodobnie przedostały się z Białorusi. Na chorobę najbardziej podatne są dziki, jednak zarażenie dotyka również świń hodowlanych. Od pierwszego ogniska ASF do dzisiaj w całej Polsce odnotowano 106 przypadków zachorowań świń na ASF. Większość z nich ma miejsce w województwie podlaskim. Pozostałe znajdują się w województwach mazowieckim i lubelskim. 

Przypominamy, że w sierpniu 2016 roku ognisko wirusa afrykańskiego pomoru świń wykryto również w gminie Zambrów, w miejscowości Zbrzeźnica. Wówczas na obszarze ochronnym, w którym znajdował się również powiat zambrowski, został wprowadzony zakaz handlu świniami, natomiast powiatowi lekarze weterynarii prowadzili kontrole w gospodarstwach, w których prowadzona była hodowla trzody chlewnej. BD© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.