Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Odcinek S8 Zambrów-granica województwa otwarty!
inwestycje
22.12.2017 r., godz. 20.00

Jeszcze przed świętami udało się puścić ruch i tym samym udostępnić kierowcom obie jezdnie wybudowanego odcinka drogi ekspresowej S8 obwodnica Zambrowa - granica województwa. Na tę ważną chwilę czekali nie tylko kierowcy, ale i mieszkańcy naszego regionu.

Udostępnienie kierowcom dwóch jezdni umożliwiła wprowadzona dzisiaj (22 grudnia) nowa organizacja ruchu na odcinku S8 od obwodnicy Zambrowa do granicy województwa.

- „Przekierowaliśmy ruch na dwie jezdnie około godziny 17:30.” – poinformował Wojciech Borzuchowski, dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA.

Budowa odcinka od granicy województwa do Zambrowa dobiega już końca. Gotowe są obie jezdnie, są też elementy bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery) i te chroniące środowisko (ekrany, przejścia dla zwierząt). Trwają jeszcze prace wykończeniowe wokół drogi głównej - stąd miejscami mogą pojawiać się utrudnienia w ruchu i dodatkowe ograniczenia związane z wykonywanymi robotami. Kontynuowane są także przy układzie dróg serwisowych i lokalnych, które miały być przebudowane w ramach kontraktu.

Ponieważ to wszystko wiąże się jeszcze z obecnością ekip budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie pasów ruchu, dlatego też obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 100 km/h. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do zakończenia koniecznych robót i uzyskania niezbędnych pozwoleń, co powinno nastąpić w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Odcinek S8 Zambrów - granica województwa realizowany jest od 28 stycznia 2015 roku (podpisanie umowy z konsorcjum „RUBAU POLSKA” oraz „CONSTRUCCIONES RUBAU” S.A. Hiszpania). Kontrakt na roboty opiewa na 454,9 mln zł – za tę kwotę wykonawca wybudował 14,91 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej, na której powstało 17 obiektów inżynierskich, w tym 14 obiektów mostowych w ciągu trasy głównej lub nad trasą główną oraz 3 obiekty w ciągu dróg zbiorczych:
:: 4 mosty + przejścia dla zwierząt w ciągu trasy S8
:: 5 wiaduktów nad trasą S8
:: 2 przejścia dla dużych zwierząt nad trasą S8 z blachy falistej
:: 6 przejść dla zwierząt pod trasą S8 oraz drogami zbiorczymi i dojazdowymi.

Ponadto powstał węzeł „Szumowo” na skrzyżowaniu z drogą powiatową oraz Miejsce Obsługi Podróżnych w Ostrożnem, na którym trwają jeszcze prace (zlokalizowane po prawej stronie S8 dla pojazdów jadących w kierunku Białegostoku).

Inwestycja jest dofinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa została podpisania 18 października 2016 roku, a wartość dofinansowania z UE to kwota 295 mln 527 tys. 745 zł.

Obecnie trwają także prace budowlane przy drugim odcinku drogi ekspresowej S8 w województwie podlaskim, który buduje włoska firma Astaldi. Trasa ta prowadzi od Mężenina do Jeżewa, a za jej realizację GDDKiA zapłaciła 471,582 mln zł. Ten fragment ma zostać oddany do ruchu jeszcze przed końcem 2017 roku.

Warto jednak zaznaczyć, że pierwotny termin zakończenia prac, przewidziany w umowach na dwa odcinki S8: Zambrów – granica województwa mazowieckiego i Mężenin – Jeżewo minął 15 lipca br. Jak informowaliśmy w sierpniu, obu przypadkach wystąpiły problemy z geologią i zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi, które trzeba było dostosować do innych niż przewidywano warunków gruntowych (konieczny jest inny sposób wzmocnienia gruntu). W przypadku odcinka Mężenin - Jeżewo na to nałożyła się dodatkowo kwestia organizacji pracy oraz zbyt małego zaangażowania ludzi i sprzętu.

W związku z tym inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, przygotowała aneksy do obu umów, wydłużające termin zakończenia inwestycji.


ŁC© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.