Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Miasto będzie ubiegało się o środki z rządowego programu „Maluch+” 2018
samorząd
17.11.2017 r., godz. 17.00

4 minuty - zaledwie tyle trwała nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zambrów. Została zwołana ze względu na konieczność podjęcia uchwały, która pozwoli samorządowi na ubieganie się o środki finansowe z programu „Maluch+” 2018.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zambrów odbyła się dzisiaj, 17 listopada. Wzięło w niej udział dziewiętnastu radnych. Obrady przebiegły błyskawicznie, bowiem dotyczyły jedynie uchwały „w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego przeznaczonego na dofinansowanie pobytu dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych instytucjach opieki.” Została ona jednogłośnie przyjęta.

Uchwała ta jest ściśle związana z rządowym programem „Maluch +” 2018. To inicjatywa wspierająca rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.

Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80% kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest aż 450 mln zł (w rezerwie celowej - 250 mln zł, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł), tj. o ok. 300 mln zł więcej niż w 2017 r.

Wnioski do programu „Maluch+” 2018 można składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada bieżącego roku. W związku z tym, że najbliższa sesja Rady Miasta planowana była na 27 listopada, powstała konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej, w celu podjęcia uchwały umożliwiającej złożenie wniosku do tego programu.

- „Szanse na otrzymanie środków uznajemy, że są dosyć duże. Konsultowaliśmy się w tej sprawie z pracownikiem z urzędu wojewódzkiego w Białymstoku. Szacujemy, że nasz wniosek będzie opiewał na kwotę między 500 a 600 tys. zł.” - mówił podczas dzisiejszej sesji zastępca burmistrza Bogdan Kamiński.

Problem z maluchami
Z ostatniego raportu NIK wynika, że tylko ponad 17% gmin korzysta z programu „Maluch”, a są regiony, gdzie na jedno miejsce opieki dla najmłodszych przypada nawet 18 dzieci. To wszystko mimo faktu, że w ciągu sześciu lat obowiązywania programu liczba miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wzrosła ponad 2,5 razy.

Izba zauważa, że program przyczynił się do zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Ich liczba wzrosła z 36 tys. w 2011 r. do 92 tys. w 2016 r. W ciągu sześciu lat realizacji „Malucha”, powstało ponad 25 tys. nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi – blisko 30% ogółu miejsc funkcjonujących.

Z danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w latach 2011-2017 z programu w naszym województwie skorzystało siedem miast i gmin (Suwałki, Siemiatycze, Łomża, Sokółka, Łapy, Choroszcz, Krasnopol), które stworzyły łącznie 466 nowych miejsc opieki dla maluchów. Od 2015 r. z programu korzystały też inne podmioty niż samorządy. 8 takich podmiotów utworzyło 164 miejsca.

Ale potrzeby na taką opiekę rosną jeszcze szybciej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w 2016 roku zabrakło 34 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Zdaniem NIK faktyczna skala potrzeb jest znacznie wyższa i dotąd nie została zbadana.


ŁC© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.