Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
OKE podała pełne wyniki tegorocznych matur
edukacja
12.09.2017 r., godz. 15.45

W województwie podlaskim świadectwo dojrzałości uzyskało 86% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - podała dziś Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, uwzględniając wyniki maturzystów zdających egzaminy w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu. To wynik o 1,5% wyższy, niż w skali całego kraju.

W tym roku w województwie podlaskim maturę pisało 8965 absolwentów. Ze wstępnych danych OKE, opublikowanych pod koniec czerwca (obejmujących tylko sesję maturalną majową), świadectwo dojrzałości uzyskało w naszym województwie 7208 osób, co stanowiło 80,4% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 14,4% abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki w sierpniu.

Jak podaje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Jolanta Gołaszewska, do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2017 roku przystąpiło w województwie podlaskim 1667 absolwentów, z czego 24 to uczniowie zambrowskich placówek oświatowych (7 z Zespołu Szkół Nr 1, 10 z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości oraz 7 z Zespołu Doskonalenia Zawodowego). Były to osoby, które w maju i/lub w czerwcu 2017 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. Tegoroczni absolwenci – 1 141 osób – stanowili 68% wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

Z opublikowanych dziś danych wynika, że po uwzględnieniu poprawek maturę w województwie podlaskim zdało 7705 abiturientów, co daje zdawalność na poziomie 86%. Jest to wynik o 1,5% wyższy, niż w skali całego kraju.

Zdecydowanie lepiej matura wypadła w liceach ogólnokształcących. Tu maturę zdało 90% uczniów, czyli 5430 osób. Z kolei w technikach pozytywny wynik uzyskało 78% maturzystów (2275 osób). Najwięcej niezaliczonych egzaminów dotyczy matematyki, którą zdało 87% piszących (w liceach – 90%, w technikach - 80%). Język polski, zarówno w liceach, jak i technikach, zdało 98% maturzystów. Zdecydowanie najlepiej wypadły języki obce. W przypadku francuskiego, litewskiego, białoruskiego, włoskiego i hiszpańskiego zdawalność wyniosła 100%. Jak co roku najpopularniejszy był oczywiście język angielski. W tym przypadku zdawalność wyniosła 95% (w liceach – 97%, w technikach – 92%).

W całej Polsce maturę pisało w tym roku 259037 absolwentów, z czego 47897 przystąpiło w sierpniu do sesji poprawkowej. Ostatecznie w skali całego kraju pozytywny wynik egzaminu maturalnego zanotowano w przypadku 84,5% zdających.

Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, będą mogli poprawiać egzaminy dopiero za rok.


ŁC© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2017 r.