Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Wybrano Przewodniczącego Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP
straż
12.09.2017 r., godz. 12.40

Marek Adam Komorowski ponownie został mianowany Przewodniczącym Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP. Wyboru dokonano podczas XIV Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który miał miejsce w miniony weekend w Warszawie.

W minioną sobotę, 9 września na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie odbył się XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który jest najwyższą władzą Związku. Zjazd odbywa się co 5 lat.

W zjeździe uczestniczyło 159 spośród 165 uprawnionych delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju. Byli też parlamentarzyści, marszałkowie województw, Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak, członkowie ustępujących władz oraz przedstawiciele organizacji współpracujących ze Związkiem. W składzie delegacji województwa podlaskiego był Marek Adam Komorowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zambrowie. Gośćmi zjazdu byli również przedstawiciele Związków Straży Pożarnych z Czech, Słowacji, Austrii, Węgier i Chorwacji.

Sobotniemu spotkaniu przewodniczyli druhowie Janusz Konieczny z województwa podkarpackiego i Bolesław Gradziński z województwa świętokrzyskiego, a w jego prezydium zasiadł m.in. Marek Adam Komorowski jako przewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku.

W trakcie zjazdu odznaczeniami i listami Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP zostało wyróżnionych 18 Ochotniczych Straży Pożarnych, szczególnie zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, w tym sierpniowych nawałnic na terenie północnej Polski. Ponadto delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównego Związku za mijającą kadencję 2012-2017. Zatwierdzili także 66-osobowy Zarząd Główny, który na funkcję prezesa wybrał ponownie Waldemara Pawlaka z województwa mazowieckiego.

Na funkcję wiceprezesów wybrani zostali:
:: Zdzisław Dąbrowski – woj. kujawsko-pomorskie
:: Marian Starownik – woj. lubelskie
:: Wiesław Leśniakiewicz – woj. mazowieckie
:: Teresa Tiszbierek – woj. opolskie
:: Janusz Konieczny – woj. podkarpackie
:: Zbigniew Meres – woj. śląskie
:: Stefan Mikołajczak – woj. wielkopolskie

Przewodniczącym Głównego Sądu Honorowego ponownie wybrany został Marek Adam Komorowski. Warto dodać, że funkcja ta będzie po raz drugi w historii sprawowana przez osobę z naszego województwa.

Zjazd przyjął także uchwałę programową na lata 2017-2022, w której zawarte zostały kierunki działania organizacji oraz zobowiązał Zarząd Główny Związku OSP RP do podjęcia prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pod nazwą „Florian 2050”.


ŁC© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2017 r.