Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Radni powiatu uchwalili budżet na 2017 rok [retransmisja]
samorząd
20.12.2016 r., godz. 11.00

51,2 mln zł po stronie dochodów i tyle samo po stronie wydatków. Tak wygląda przyjęty budżet Powiatu Zambrowskiego na 2017 rok. Z pewnością wielu kierowców ucieszy fakt, że samorząd zaplanował m.in. długo wyczekiwany remont ul. Magazynowej w Zambrowie.

Ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu odbyła się wczoraj, 19 grudnia w Starostwie Powiatowym w Zambrowie. W trakcie obrad radni podjęli w sumie aż 14 uchwał. Najważniejszą z nich była uchwała budżetowa na 2017 rok.

W przyszłym roku zarówno dochody, jak i wydatki Powiatu Zambrowskiego wyniosą 51 mln 204 tys. 483 zł. Przyjęty wczoraj większością głosów przez Radę Powiatu budżet jest zatem zbilansowany.

Utrzymanie administracji będzie nas kosztowało około 4 mln 476 tys. zł, w tym koszty utrzymania Rady Powiatu - 281 tys. zł, a Urzędu Starostwa Powiatowego - 4,1 mln zł. Na promocję jednostek samorządowych w 2017 roku przeznaczono 40 tys. zł.

Na oświatę i wychowanie zarezerwowanych zostanie 15,5 mln zł: na szkoły podstawowe specjalne – 2 mln 211 tys. zł, gimnazja – 2 mln 075 tys. zł, gimnazja specjalne – 1 mln 680 tys. zł, licea ogólnokształcące – 3 mln 584 tys. zł, szkoły zawodowe – 4 mln 089 tys. zł oraz szkoły zawodowe specjalne – 1 mln 349 tys. zł. Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiat przeznaczył natomiast 2 mln 738 tys. zł. Na ochronę zdrowia Powiat Zambrowski wyda 515 tys. zł, natomiast na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczy 338 tys. zł.

Powiat zaplanował ponadto kilka inwestycji i remontów. Przede wszystkim samorząd zechce wyremontować ul. Magazynową w Zambrowie, o co radni zarówno powiatowi, jak i miejscy, walczą już od ok. 12 lat. Nie będzie to jednak gruntowna przebudowa tej ulicy, której koszt szacuje się na ok. 3,2 mln zł, a jedynie nakładka za 300 tys. zł, która problem kolein ma wyeliminować na kilka najbliższych lat. Jak tłumaczył podczas wczorajszych obrad starosta Robert Rosiak, Miasto Zambrów nie chciało partycypować w kosztach gruntownej przebudowy ul. Magazynowej, a samego Powiatu nie stać na samodzielne zrealizowanie tak dużego zadania.

- „Już w tamtym roku były przeprowadzone rozmowy z panem burmistrzem, w tym roku również. Stanowisko pana burmistrza jest cały czas jednakowe, że nie zamierza dofinansowywać żadnych dróg powiatowych leżących na terenie miasta Zambrów. Rozmawiałem z burmistrzem, żeby chociaż wspólnie przeprowadzić tę inwestycję w zakresie budowy zatoki przy miejskim przedszkolu leżącym przy ul. Magazynowej, ale tutaj też stanowisko pana burmistrza jest nieugięte i nie zamierza przeznaczać żadnych środków finansowych (…) Z tego co wiem to radni miejscy w terminie złożyli projekt uchwały o dofinansowanie ul. Magazynowej i on nie został uwzględniony w budżecie Miasta Zambrów.” - tłumaczył starosta Robert Rosiak.

Kolejna zaplanowana przez Powiat inwestycja drogowa na terenie miasta dotyczy montażu progów zwalniających na ul. Obrońców Zambrowa. Na poprzednich sesjach postulowali o to m.in. radni Sławomir Baran i Eugeniusz Kaczyński. Ma to znacząco poprawić bezpieczeństwo szczególnie dzieci, uczęszczających do znajdującej się przy tej ulicy szkoły podstawowej. Na ten cel samorząd przeznaczy 10 tys. zł.

Oprócz tego kwotę 192 tys. zł Powiat chce przeznaczyć na przebudowę drogi Kalinówka Bystry – Kossaki Falki w gminie Rutki (Gmina Rutki ma dołożyć do tej inwestycji 208 tys. zł) oraz kwotę 100 tys. zł na budowę chodnika przy drodze Zambrów – Cieciorki – Pęsy Lipno (drugie tyle dołoży Gmina Zambrów). Samorząd liczy także na dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dwóch zadań: przebudowy drogi Sędziwuje – Krajewo Borowe (wartość 3 mln 400 tys. zł) oraz drogi Srebrna – Paproć Duża (wartość 6 mln zł). Aktualnie oba te zadania znajdują się na liście rezerwowej. W planach jest także inwestycja na terenie gminy Kołaki Kościelne. Chodzi dokładnie o przebudowę mostu wraz z najazdami na drodze Wygoda – Modzele Wypychy – Zanie – do drogi krajowej nr 8. Wartość tego zadania wynosi 1 mln zł, z czego Powiat ze środków własnych chce przeznaczyć 440 tys. zł, a Gmina Kołaki Kościelne - 60 tys. zł. Powiat liczy na dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 500 tys. zł z rezerwy ministra infrastruktury.

Ponadto przyszłoroczny budżet zakłada wykonanie za kwotę ok. 135 tys. zł trzech dokumentacji na planowane w kolejnych latach inwestycje drogowe. Pierwsza będzie dotyczyła przebudowy ul. Polowej w Zambrowie wraz z przebudową mostu. Druga dokumentacja ma przygotować Powiat do przebudowy drogi Stary Skarżyn – Nowy Skarżyn – Miodusy, a trzecia – przebudowy drogi Srebrna – Pęchratka Polska. Jak informuje starosta, wykonanie tych dokumentacji nastąpi dopiero po dokonaniu uzgodnień z gminami co do zakresu współfinansowania inwestycji i podpisaniu umów w tym zakresie.

W planach na przyszły rok jest także wykonanie za kwotę 30 tys. zł projektu przebudowy parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego przy ul. Fabrycznej 3. Wydatki na to zadanie zostały zaplanowane w wysokości udziału Powiatu w nieruchomość, czyli 55% całkowitych wydatków. Pozostałe udziały należą do Miasta Zambrów. Jeżeli Miasto zechce partycypować w kosztach tego zadania, wówczas budowa parkingu zostanie przeprowadzona prawdopodobnie w roku 2018.

W przyszłorocznym budżecie uwzględniono także kilka inwestycji oświatowych. 50 tys. zł ma kosztować przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie. Taka sama kwota ma być również przeznaczona na przebudowę łazienek w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu. Ponadto za kwotę 20 tys. zł planuje się wykonanie projektu budowy boiska przy SOSW w Długoborzu.

W sumie na wszystkie inwestycje Powiat Zambrowski planuje przeznaczyć około 11 mln 900 tys. zł.

Warto dodać, że każdy projekt budżetu to tylko rokowania na to, jak może wyglądać powiatowa kasa. Należy liczyć się z tym, że w ciągu przyszłego roku budżet może być zmieniany.

Ponadto podczas wczorajszej sesji radni większością głosów przyjęli pozostałe trzynaście uchwał. Dotyczyły one:
:: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2017-2020,
:: zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2016 r.,
:: nawiązania przez Powiat Zambrowski współpracy z Powiatem Radziechowskim w obwodzie lwowskim na Ukrainie,
:: realizacji projektu pt. „Rozwój Ekonomii Społecznej”,
:: określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiece Zambrowskim,
:: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
:: nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Długoborzu,
:: Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego,
:: planu pracy Rady Powiatu Zambrowskiego na rok 2017,
:: planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok,
:: planów pracy komisji rady na 2017 rok,
:: zawarcia porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz współpracy w przygotowaniu i realizacji projektu zintegrowanego pn. „Projekt Rozwoju Systemu Kształcenia Ustawicznego zaplanowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki,
:: powołania powiatowej komisji do spraw referendum ws. budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

W trakcie obrad radni jednogłośnie zatwierdzili także wniosek złożony przez radnego Zbigniewa Jacha, dotyczący wyrażenia sprzeciwu przez Radę Powiatu wobec działań władz wojewódzkich mających na celu włączenie majątku PKS w Zambrowie sp. z o.o. do PKS Białystok S.A. Przypomnijmy, że podobne stanowisko w tej sprawie przyjęła niedawno także Rada Miasta Zambrów.

Sporo emocji podczas wczorajszej sesji wzbudził wywołany przez radnego Eugeniusza Kaczyńskiego temat dyskusji toczonej w niektórych wątkach na forum naszego portalu, a także temat zaproszeń na uroczystość reaktywacji posterunku policji w Szumowie, która miała miejsce 8 grudnia.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XVII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.
ŁC© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.